University College Dublin logo
ALL PROFILES
Professor Regina Uí Chollatáin

Professor

Regina Uí Chollatáin

Professor, Head Of School
School of Irish, Celtic Studies and Folklore
01 716 8140
University College Dublin, School of Irish Celtic Studies and Folklore, Newman Building Belfield Dublin 4

BIO

Professor Regina Uí Chollatáin is the Head of the UCD School of Irish, Celtic Studies and Folklore and the Academic Strand Director of UCD Ad Astra Scholars. I was the first Head of Irish Studies as a subject in UCD from 2015-2019, the founder and Director of UCD de Bhaldraithe Centre for Irish Language Scholarship (2008-17) and the Vice-Principal / Director of the UCD College of Arts and Celtic Studies Graduate School (2014-15). I am the Director and Initiator of the MA: Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge since 2006 and project coordinator of the first Irish language University based Journalist in Residence (2006-2009). My UCD memberships include the History of Media Centre, the UCD-OFM partnership committee, the UCD Publications Advisory Group, the UCD Decade of Commemorations University Committee, UCD Student Mapping Experience Steering Committee. I completed my PhD in the National University of Ireland, Maynooth (NUIM) and was awarded an IRCHSS scholarship and IRCHSS Archival Fieldwork Bursary for same. I was awarded the NUI Post Doctoral Fellowship in Léann na Gaeilge/ an Léann Ceilteach in 2003 and the Ireland Canada University Foundation Senior Visiting Professorship 2011-12. My literary awards include Duais [Award] Lil Nic Dhonncha agus Bonn Dhonncha Uí Shúilleabháin for Stair Chonradh na Gaeilge at Oireachtas 1999, 2001 and 2002 and the Oireachtas award in 2008 for journalistic criticism of the Gaelic column in Iriseoirí Pinn na Gaeilge (Cois Life 2008). I was named as one of the first 8 Irish writers for the national Portráidí Irish Language Writers project in November 2016.My main areas of research are Irish language media, and the Revival period, examining the evolution of the public sphere of the media from Gutenberg to Bolg an tSolair (1795), and on to present day print, broadcast, and online forums. My research on the Revival period covers literary, linguistic, historical, and cultural influences on the Irish language national and international community. I have published widely in national and international journals and books in these areas. I am currently working on research collaborations with the University of Ulster, Edinburgh University and Glasgow university on the history of media and on Revivalism theory. I am in discussion with publishers on a monograph on the history and criticism of Irish language media entitled: 'Pobal agus Scéal: A history of Irish language media in a global context.' I was the inaugural Chair of the Undergraduate Awards of Ireland panel for Irish and Celtic Studies 2008-2011 and the first Chair of the National All-Island Irish Language Forum and a member of the Irish Language National All-Island Collaborative Forum. I am a member of the National Steering Committee for the Irish language Advanced Language Skills initiative. I am the Chair of the Newspaper and Periodical History Forum of Ireland and inaugural committee member since 2008. I am a member of the Royal Irish Academy committee for Irish Language Scholarship, Irish Literature and Celtic Culture (2015- present), a member of the Folklore of Ireland Council and the Academy Advisory Board of the National Museum of Literature of Ireland (MoLI). My other external links/memberships include membership of the first State Board of TG4 and Chair of TG4 Audit Committee (2007-12); regular panelist of current affairs, literature programmes and documentaries on TG4, RTÉ Raidió na Gaeltachta, RTÉ, and BBC; committee member of Éigse Cholm Cille (University of Ulster); and Coiste Nuachtán agus Irisí, Foras na Gaeilge. Adjudicator of National Media Awards, Celtic Media Awards, Oireachtas na Gaeilge literary competitions, Gradaim Chumarsáide an Oireachtais, Gleo scheme, Foras na Gaeilge, Co-editor Ainm.ie (2012 -15). Leagan Gaeilge Is Ceann Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis, UCD í an tOllamh Regina Uí Chollatáin agus is Stiúrthóir mé ar shraith acadúil Scoláirí Ad Astra UCD. Ba mise an chéad Cheann Ábhair ar Léann na hÉireann i UCD idir 2015-19 agus bhunaigh mé agus bhí mé i mo Stiúrthóir ar UCD Lárionad de Bhaldraithe do Léann na Gaeilge (2008-17). Ba mise an Stiúrthóir ar Scoil Iarchéime, UCD Coláiste na nEalaíon agus an Léinn Cheiltigh (2014-15). Is mise an tionscnóir agus comhordaitheoir MA: Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge agus comhordaitheoir an togra don chéad 'Iriseoir Cónaitheach Ollscoile' urraithe ag Foras na Gaeilge (2006-2009). I UCD is ball mé den choiste comhpháirtíochta UCD-OFM, den 'History of Media Centre', UCD, de Choiste Comhairleach na bhFoilseachán, UCD, agus de Choiste Dheich mBliana na gCuimhneachán, UCD. Chríochnaigh mé PhD in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad le Scoláireacht ón gComhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaiochtaí Sóisialta (2000) mar aon le sparánacht oibre (2002). Bronnadh Comhaltacht Iar-Dhochtúra Ollscoil na hÉireann i Léann na Gaeilge/ an Léann Ceilteach orm i 2003 agus bronnadh Ollúnacht Chuairte Shinsearach orm ó Fhondúireacht Ollscoileanna Éireann Cheanada 2012-13. Dála duaiseanna liteartha, bronnadh Gradam Lil Nic Dhonncha agus Bonn Dhonnchadh Uí Shúilleabháin orm i 1999, 2001 agus 2002 ag Oireachtas na Gaeilge don taighde ar Stair Chonradh na Gaeilge. Bronnadh Duais Oireachtais orm don saothar Iriseoirí Pinn na Gaeilge (Cois Life, 2008) i gcomórtais liteartha an Oireachtais i 2008. I mí na Samhna 2016 ainmníodh mé ar an ochtar scríbhneoirí Gaeilge tosaigh a toghadh mar chuid den togra náisiúnta 'Portráidí' ag tógáil ar thogra a thugann aitheantas do scríbhneoirí Gaeilge. Is iad na príomhréimsí taighde atá agam ná na meáin Ghaeilge agus ré na hAthbheochana, ag déanamh anailíse ar réimse poiblí na meán ó Ghutenberg go Bolg an tSolair (1795), agus ar aghaidh go meáin chomhaimseartha cló, craolta, agus ar líne. Clúdaíonn an taighde ar ré na hathbheochana tionchair liteartha, teangeolaíocha, staire, agus cultúrtha, ar phobal náisiúnta agus idirnáisiúnta na Gaeilge. Tá ailt agus leabhair foilsithe agam ar na hábhair seo ag leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta. Faoi láthair tá mé ag comhoibriú le grúpaí taighde in Ollscoil Uladh, Ollscoil Dhún Éideann agus Ollscoil Ghlaschú ar thogra ar an athbheochanas agus ar thogra ar stair na meán. Tá monagraf á scríobh agam fosta ar stair agus ar chritic na meán Gaeilge dar teideal 'Pobal agus Scéal: A history of Irish language media.' Ba mise an chéad Chathaoirleach ar phainéal na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh, do Ghradaim Bhunchéime Éireann (2008-10) agus an Chéad Chathaoir ar an Fhóram Náisiúnta uile-oileánda Forbartha Teanga agus ball den Fhóram Náisiúnta uile-oileánda Comhpháirtíochta Teanga. Is mise an Cathaoirleach reatha ar choiste an Newspaper and Periodical History Forum of Ireland agus i mo bhall bunaidh de ó mhí Dheireadh Fómhair 2008. Is ball mé de choiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach in Acadamh Ríoga na hÉireann (2015 go nuige seo). Is ball mé de Chomhairle Bhéaloideas Éireann agus de bhord acadúil comhairleach de the National Museum of Literature of Ireland (MoLI). Ba bhall mé de chéad Bhord Stáit TG4 (2007-12) agus is páinéalaí rialta mé ar chláracha litríochta agus cúrsaí reatha, agus ar chláracha faisnéise ar TG4 , RTÉ Raidió na Gaeltachta, RTÉ agus BBC. Naisc sheachtracha leis, le hÉigse Cholm Cille, Ollscoil Uladh agus Is moltóir mé ar na National Media Awards, ar na Celtic Media Awards, ar chomórtais liteartha Oireachtas na Gaeilge, agus ar Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais, ar an scéim GLEO, Foras na Gaeilge, agus ba chomheagarthóir mé ar Ainm.ie (2012-15).

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN APPOINTMENTS

 • Ad Astra Academic Strand Director
  University College Dublin, Ad Astra Academy, Belfield, Dublin, Dublin, Ireland1 Jan 2019

ACADEMIC POSITIONS

 • Head of School of Irish, Celtic Studies and Folklore
  University College Dublin1 Sep 2015 - 31 Aug 2020
 • Professor, Modern Irish, School of Irish, Celtic Studies and Folklore
  University College Dublin, Ireland1 May 2018
 • Head of Irish Studies
  University College Dublin1 Sep 2016 - 31 Aug 2019
 • Associate Professor
  University College Dublin, Irish, Celtic Studies, Folklore and Linguistics, Dublin, Ireland1 May 2013 - 1 May 2018
 • Director de Bhaldraithe Centre for Irish Language Scholarship/ Stiúrthóir Lárionad de Bhaldraithe do Léánn na Gaeilge
  University College Dublin, School of Irish Celtic Studies and Folklore, Dublin, Ireland1 Sep 2008 - 1 Sep 2017
 • CACS Vice-Principal of Graduate Studies - Director of Graduate School
  University College Dublin2 Oct 2014 - 12 Oct 2015
 • College Lecturer
  University College Dublin, Modern Irish/ School of Irish Celtic Studies Folklore and Linguistics, Dublin, Ireland1 Jul 2002 - 1 May 2013
 • Teagascóir litríochta
  Ollscoil na hÉireann, Má Nuad1 Sep 2000 - 30 Jun 2002
 • Director/ lecturer, Ard-Chúrsa Gaeilge, HETAC
  St Patrick's College Carlow, Humanities, Carlow, Ireland2 Sep 1999 - 31 Aug 2001

NON-ACADEMIC POSITIONS

 • Múinteoir Bunscoile/ Primary Teacher
  Roinn an Oideachais agus na hEolaíochta/ Dept of Education and Science1 Sep 1983 - 1 Oct 2000

DEGREES

 • BEd
  Carysfort College of Education
 • MA
  Maynooth University
 • PhD
  Maynooth University

LANGUAGES

 • Irish
  Can read, write, speak, understand and peer review
 • German
  Can read and understand
 • Spanish; Castilian
  Can read, speak and understand
 • French
  Can read and understand