University College Dublin logo
A photo of Yuanzhi Huang.

Dr

Yuanzhi Huang

Post Doc Research Fellow Lvl I

School of Mathematics and Statistics

CONTACT DETAILS

0872261979
yuanzhi.huang@ucd.ie
University College Dublin, School of Mathematics and Statistics, Science Centre - East Belfield Dublin 4

Are you ​Yuanzhi ​Huang?

Edit your profile

DEGREES

  • BSc(Econ)
    Zhejiang Gongshang University
  • MSc
    Southampton University
  • PhD
    Southampton University